Vi er altid til rådighed.

Vi forsøger at hjælpe alle vores kunder. Kontakt den klageansvarlige og han vil hjælpe dig på bedste vis.

Klageansvarlig

Ønsker du at klage:

Erhvervsforsikring DANMARK Agentur baserer vores samarbejde på gensidig tillid og tilfredshed med den ydelse vi leverer dig. Lever vi derfor ikke op til dine forventninger og du ønsker at drøfte det med os, er du velkommen til at klage.

Klagen sender du elektronisk til info@northrisk.dk eller til understående klageansvarlig.

Direktør: Jørn Buhl Pedersen
E-mail: Jbp@northrisk.dk
tlf.: 40 62 18 84

Giver din henvendelse til vores direktion ikke et tilfredsstillende resultat, er der mulighed for at rette henvendelse til:

Forsikringsoplysningen
Amaliegade 10
1256 København K.
Tlf.: 33 43 55 00

eller

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V.
Tlf. 33 15 89 00

Disse behandler klager vedrørende privatforsikringer og fra forbrugere, der er sikret under en af tredjemand tegnet forsikring, de behandler ikke sager af erhvervsmæssig karakter.

Dog har Ankenævnet for Forsikring mulighed herfor, hvis det skønnes, at sagen ikke adskiller sig væsentligt fra private forsikringsforhold.