Vi hjælper dig med skader

Vi hjælper med kontakten til selskabet, når du har en skade. Du er altid velkommen til at ringe til din faste kontaktperson.

Anmeld skade

Har du en skade, så udfyld en af nedenstående skadesanmeldelser og send derefter denne på mail til din kontaktperson ved Erhvervsforsikring DANMARK Agentur eller til Skade@eforsikring-danmark.dk

HUSK i forbindelse med din skade, at tage billeder af det skadede som dokumentation og send dem sammen med skadesanmeldelsen.

HUSK at hvis skaden er udbedret, skal du også vedhæfte faktura og fremsende den/dem sammen med skadeanmeldelsen.

Bygning- og/ løsøreskader – Form til skadesanmeldelse – Bygning og løsøre

Autoskader – Form til skadesanmeldelse – Auto

Arbejdsskader – Herunder også tand- og brilleskader– anmeldelse via EASY på denne side virk.dk
– har din virksomhed endnu ikke adgang til EASY så læs mere om anmeldese via EASY her 

Alle øvrige skader – Kontakt vores servicecenter på tlf. 25 62 18 84 eller din faste kontaktperson ved Erhvervsforsikring DANMARK Agentur.

                                          

Akut brug for hjælp
– til bekæmpelse af skade, skadebegrænsning, rengøring på bygninger, indbo, materiel mv.

Vi samarbejder med Pro Industri & Skadeservice der er landsdækkende
og kan kontaktes døgnes rundt på tlf. 70 23 23 06.

Logo