Vi hjælper dig med skader

Vi hjælper med kontakten til selskabet, når du har en skade. Du er altid velkommen til at ringe til din faste kontaktperson.

Anmeld skade

Har du en skade, så udfyld en af nedenstående skadesanmeldelser og send derefter denne på mail til din kontaktperson ved Erhvervsforsikring DANMARK Agentur eller til Servicecenter@eforsikring-danmark.dk

HUSK i forbindelse med din skade, at tage billeder af det skadede som dokumentation og send dem sammen med skadesanmeldelsen.

HUSK at hvis skaden er udbedret, skal du også vedhæfte faktura og fremsende den/dem sammen med skadeanmeldelsen.

Bygning- og/ løsøreskader – Form til skadesanmeldelse – Bygning og løsøre

Autoskader – Form til skadesanmeldelse – Auto

Arbejdsskader – Herunder også tand- og brilleskader– anmeldelse via EASY på denne side easy.dk
– har din virksomhed endnu ikke adgang til EASY kan arbejdsskaden også anmeldes via virk.dk

Alle øvrige skader – Kontakt din faste kontaktperson ved Erhvervsforsikring DANMARK Agentur.

                                          

Akut hjælp ved skade

Vi samarbejder med Pro Industri & Skadeservice.

DøgnvagtLogo