Vi hjælper dig med skader

Vi hjælper med kontakten til selskabet, når du har en skade. Du er altid velkommen til at ringe til din faste kontaktperson.

Anmeld skade

Har du en skade, så udfyld en af nedenstående skadesanmeldelser og send derefter denne på mail til din kontaktperson ved Erhvervsforsikring DANMARK Agentur eller til skade_efd@northrisk.dk

HUSK i forbindelse med din skade, at tage billeder af det skadede som dokumentation og send dem sammen med skadesanmeldelsen.

HUSK at hvis skaden er udbedret, skal du også vedhæfte faktura og fremsende den/dem sammen med skadeanmeldelsen.

Bygning- og/ løsøreskader – Form til skadesanmeldelse – Bygning og løsøre

Autoskader – Form til skadesanmeldelse – Auto

Arbejdsskader –  anmeldelse til Arbejdsmarkeds Erhvervssikring via EASY på denne side aes.dk
– har din virksomhed endnu ikke adgang til EASY så læs mere om anmeldese via EASY her 
Tand- og brilleskader anmeldes til Erhvervsforsikring DANMARK Agentur.

Alle øvrige skader – Kontakt vores servicecenter på tlf. 25 62 18 84 eller din faste kontaktperson ved Erhvervsforsikring DANMARK Agentur.

                                          

Akut brug for hjælp
– til bekæmpelse af skade, skadebegrænsning, rengøring på bygninger, indbo, materiel mv.

Vi samarbejder med Pro Industri & Skadeservice der er landsdækkende
og kan kontaktes døgnet rundt på tlf. 70 23 23 06.

Logo

Vær opmærksom på at udgift til skadeservice kun dækkes ved en dækningsberettiget skade.