Erhversforsikring Danmark Agentur A/S – nu en del af NORTH

Det finansielle rådgivningshus North køber Erhvervsforsikring Danmark Agentur A/S.
Med investeringen i Erhvervsforsikring Danmark pr. 30. november 2021 udvider North partnerskabet og styrker sin markedsposition indenfor skadeforsikring til mindre og mellemstore virksomheder og deres
medarbejdere.

North blev etableret i foråret 2021 ved at samle selskaberne Contea, Jysk Pension, FinPro og Status i et fælles finansielt rådgivningshus med Polaris som hovedaktionær. Forretningsmodellen er baseret på komplet rådgivning inden for forsikring, pension, financial procurement og realkreditfinansiering til virksomheder, organisationer og deres medarbejdere. Investeringen i Erhvervsforsikring Danmark er den første siden etableringen af North.
North koncernen tilbyder rådgivning enten som uvildig mægler eller via en omkostningseffektiv og kvalitetsbevidst agenturmodel baseret på brancheaftaler, som giver mindre og mellemstore virksomheder optimal dækning til en attraktiv pris. De to forsikringssøjler i forretningen sikrer finansielle og rådgivningsmæssige løsninger, der både har høj værdi og kvalitet og til den rigtige pris, uanset om det er til en virksomhed med 10 eller 1.000 medarbejdere. Kundens størrelse og kompleksitet vil fremover
afgøre om kunden er bedst betjent med en løsning via agenturet eller mæglerkonceptet.

Udvidelsen af partnerskabet med Erhvervsforsikring Danmark befæster markedspositionen med skadeforsikringer til mindre og mellemstore virksomheder. Selskabet har siden 2008 opbygget en landsdækkende portefølje af virksomhedskunder baseret på en række store brancheaftaler og er i dag Danmarks største leverandør af forsikring til sports- og idrætscentre samt Danske Malermestre. De har samme type brancheaftale på friskoler, højskoler og efterskoler samt særlige aftaler for bl.a. andelsbolig og ejerforeninger, ejendomme, metal, detail, håndværkere, friplejehjem og bosteder.

North har i forvejen særligt stærke positioner inden for rådgivning af bolig- og ejendomsselskaber, forsynings- og energiselskaber, erhvervs- og industrivirksomheder samt den offentlige sektor, og får med
Erhvervsforsikring Danmark et godt supplement hertil. Selskabet fortsætter under ledelse af direktør Jørn Buhl Pedersen med eget navn og brand, ligesom kunderne fortsat vil have kontakt med deres nuværende
rådgivere. Senere vil selskabet blive integreret i North på linje med de øvrige fire parter med fokus på at forankre fælles kultur og værdisæt samt realisere synergier fra vidensdeling, forretningsudvikling,
markedsføring mv. Efter forankringen vil kunderne stadig opleve den samme grad af service og have de samme kontaktpersoner, som de er vant til.

Eventuelle henvendelser:
Lars Gundorph, Group CEO i North
Tlf.: 2597 2000, lg@northrisk.dk
Jørn Buhl Pedersen, Direktør i Erhvervsforsikring Danmark Agentur
Tlf.: 4062 1884, jbp@northrisk.dk

Om Contea

Contea er en forsikringsmæglervirksomhed med særligt fokus på mellemstore og store industri og erhverv, M&A, bolig- og ejendomsselskaber samt offentlige organisationer og forsynings- og energivirksomheder. Contea fokuserer på at gøre arbejdet med risici og forsikringer nærværende, ukompliceret, fremsynet og transparent. Læs mere på www.contea.dk.

Om Jysk Pension

Jysk Pension er en rådgivnings- og konsulentvirksomhed med særlig ekspertise inden for pension og sundhed. Virksomheden rådgiver private virksomheder om firmapension, pensions- og sundhedsløsninger, investering samt seniorpolitikker i virksomheder. Læs mere på www.jyskpension.dk.

Om FinPro

FinPro er en uvildig finansiel rådgivningsvirksomhed, der har specialiseret sig i at optimere finansielle produkter, betalingsløsninger og vilkår for mellemstore og store virksomheder, foreninger og kapitalfonde – herunder bl.a. betalingstyper, finansiering, realkredit, leasing, cash management, valuta og factoring. Læs mere på www.finpro.dk.

Om Status

Status rådgiver private boligejere, andelsboligforeninger og ejendomsinvestorer om finansieringsløsninger og aktiv gældspleje, der skaber værdi og en sund økonomi. Læs mere på www.statusdanmark.dk.

Om Polaris – The Power of Partnership

Polaris er en nordisk kapitalfond med hovedsæde i København, som investerer i veletablerede mellemstore virksomheder i Norden. Polaris har siden 1998 rejst fem fonde med mere end 12,5 mia. kr. i kapitaltilsagn. Polaris’ investeringsfokus er virksomheder med vækst- og udviklingspotentiale. Polaris har til dato investeret i 47 virksomheder, hertil kommer flere end 80 tillægsinvesteringer til porteføljevirksomhederne. Polaris ejer 16 virksomheder med en samlet omsætning på godt 6 mia. kr. og omkring 5.000 ansatte. Læs mere på www.polarisequity.dk.

NORTH – Your risk guide

Vi guider dig til de bedste løsninger,
en bedre økonomi & en sikker fremtid.

Læs mere her