Servicefag

Få en totalløsning på forsikring til fysio- og ergoterapeuter, kiropraktorer, akupunktur- og hudklinikker samt fodterapeuter.. Alt på en police - nemt og enkelt

Servicefag

Brancheaftale til fysio- og ergoterapeuter, kiropraktorer, akupunktur- og hudklinikker samt fodterapeuter.

Ud fra erfaringer med eksisterende brancheaftaler besluttede vi at etablere en brancheaftale for servicefag, herunder fysio- og ergoterapeuter, kiropraktorer, akupunktur- og hudklinikker samt fodterapeuter. Præmien er blandt markedets laveste og dækningen markedets bedste. Dette skyldes vores mangeårige samarbejde med de forsikringsleverandører, der er valgt som risikobærer på aftalen.

Servicefags-aftalen er målrettet branchens individuelle forsikringsbehov
Aftalen adskiller sig fra andre selskabers aftaler, ved at vi har mulighed for at skræddersy løsninger til de enkelte brancher/klinikker, da vi erfarer, at der er stor forskel på behov og dækning.

Aftalen er målrettet på branchernes specielle forsikringsbehov, som nedenfor anført:
Bygningsforsikringer – specialdækninger:
✔ Fuld Allrisk dækning
✔ Hærværksdækning inkl. graffiti – både ude og inde, samt uden synlig tegn på indbrud
✔ Glas/sanitet automatisk medforsikret på alle bygninger – UDEN selvrisiko
✔ Lysreklamer og skilteskader
✔ Rørskade/stikledninger med kun 15 % fast alders afskrivning.
✔ Bygningsdekoration og udsmykning
✔ Skadedyr herunder destruktion, lugtgener og rengøring

Løsøreforsikring:
✔ Fuld Allrisk dækning
✔ Simpelt tyveri – unik for detailaftalen
✔ Maskinkasko til eksempelvis ultralydsudstyr
✔ Skadedyrs skader på løsøre og alm. driftstab
✔ Konfiskation af varer i udlandet – f.eks. på messer eller i sælgers varetægt
✔ 3. mands maskinelt driftsudstyr og sikringsanlæg
✔ Begivenhedstab og meromkostninger

Der benyttes ikke de standardiserede sikringskrav og varegruppeskemaer på denne aftale. Hvilket gør aftalen unik og giver mulighed for at benytte egne sikringssystemer, i stedet for de normale forsikringsgodkendte alarmer tilkoblet en vægter/vagtcentral.

Samarbejde med Erhvervsforsikring DANMARK Agentur
Ved et samarbejde med Erhvervsforsikring DANMARK Agentur får I attraktive priser og vilkår. Desuden varetager vi de løbende forsikringsbehov herunder råd og vejledning samt er behjælpelige ved skadeanmeldelse og opfølgning på skader.

Kontakt Erhvervsforsikring DANMARK Agentur for et uforpligtende og gratis tilbud. Vi kommer gerne og giver jer en gennemgang.