NY lov om dagsgebyr

NY lov gældende fra 1. januar 2019

Er der ikke tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring på ens køretøj opkræves et dagsgebyr fra DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring).

Gebyret er på kr. 250,- pr. dag og gælder fra 1. januar 2019.

Som bruger eller ejer af et køretøj uden ansvarsforsikring opkræves gebyret for hver dag, køretøjet ikke er forsikret.

Dagsgebyret er indført ved lov og det er DFIM, der står for opkrævningen hos den registrerede primære bruger af det uforsikrede køretøj.

 

Gæld til DFIM blokerer mulighed for at få en forsikring

Det er ikke muligt at købe en ansvarsforsikring i noget selskab, før man har betalt både dagsgebyrer til DFIM og det man skylder for forsikringen.

Meningen med gebyret er at sikre, at alle motordrevne køretøjer har deres lovpligtige ansvarsforsikring.

 

Læs mere hos DFIM