Hospice

Landets bedste totalløsning på forsikringer til hospice. Alt på en police - nemt og enkelt

Hospice

Brancheaftale til hospice

Erhvervsforsikring DANMARK Agentur etablerede i 2014 en ny brancheaftale for danske selvejende hospices og friplejehjem.
Dette startede ved besøg og indtegning af Filskov Friplejehjem, hvor vi kunne konstatere, at der var en forholdsvis høj forsikringspræmie og en række mangler i den nuværende forsikringsdækning.

Vi besluttede ud fra erfaringer med eksisterende brancheaftaler at etablere en brancheaftale for hospices. Behovet opstår i takt med, at der fremover starter en lang række nye hospices, samt det allerede store antal af eksisterende veldrevne hospices.

Hospices er defineret ved selvejende status og man overtager dermed også de risici, der følger med dette.

Nogle af de risici, der er for et hospices er følgende:

  • Bygningsforsikring– hvordan skal bygningsmassen forsikres og arealer opgøres?
  • Løsøresummer – hvordan opgøres dette og hvad skal medregnes?
  • Driftstab/meromkostning– hvad sker der, hvis f. eks brand opstår på plejehjemmet – hvad er plan B og hvordan forsikres dette optimalt?
  • Arbejdsskade – hvordan opgøres de ofte mange deltidsansatte?
  • Erhvervs/produktansvar – hvad er dækningsbehovet og er der taget højde for hospicets risiko ved pakning og udlevering af medicin – som hospicet faktisk ifalder behandleransvar for?
  • Bestyrelsesansvar – I skal være opmærksom på, at bestyrelsen løber en stor risiko, hvis denne idømmes ansvar for fejl og/eller undladelser som påfører fx kreditorer, kunder eller brugere en skade eller et tab. Bestyrelsen kan også ifalde ansvar for krav, der opstod i den periode, man var i bestyrelsen, selvom man er udtrådt og ikke længere har noget med hospicet at gøre – Er bestyrelsen klar over den risiko, de indgår i?

Erhvervsforsikring DANMARK Agentur har lavet en komplet brancheaftale, der indeholder en meget bred og optimal forsikringsdækning, samt tager højde for alle forsikringsmæssige faldgruber. Samtidigt har vi markedets mest attraktive præmie på aftalen.

Vi vil derfor anbefale hospicerne i Danmark at få et gratis og uforpligtende tilbud via vores brancheaftale. Vi kommer ud og gennemgår nuværende forsikringer og ser hospicet, hvorefter vi udarbejder behovsanalyse og tilbud, der modsvarer de behov, som hospicet måtte have.

Særlige dækninger i brancheaftalen

Bygningsforsikringer:
✔ Altid med fuld ALL-Risk dækning.
✔ Rørskade/stikledningsdækning altid uden aldersafskrivning – erstattet af selvrisiko 15 % (dog min. kr. 5.000) – stor fordel ved ældre bygningsmasse.
✔ Huslejetab – altid 24 mdr.
✔ Udvendig hærværksdækning inkl. graffiti medforsikret.
✔ Skilte medforsikret – brand, storm, beskadigelse.
✔ Låse/nøgleomstillingsdækning ved tyveri af nøgler.

Løsøreforsikring:
✔ Altid med fuld ALL-Risk dækning.
✔ EDB-forsikring – dækker både stationært IT, bærebart IT samt under transport og på hjemmearbejdspladser.
✔ Driftstab/meromkostning – altid i 24 mdr. og som 1. risiko sum.
✔ Køle/dybfrostdækning – standard kr. 25.000 (større sum kan vælges).

Erhvervs-/produktansvar:
✔ Erhvervs-/produktansvar – sum kr. 10.000.000 pr. forsikrings år.
✔ Privatansvar for beboere – subsidiært til egen tegnet indboforsikring med dækningen = beboere uden indboforsikring er dækket med privat ansvar via hospicets ansvarsforsikring.
✔ Støtteforenings ansvar er medforsikret, hvis de under arbejde i hospicets interesse ifalder ansvar for person-/tingsskader påført af støtteforeningens medlemmer.

Arbejdsskade:
✔ Kun 2 satser (kontor og øvrige ansatte).
✔ Ingen opdeling efter alder og køn, som mange selskaber kræver (mindre administrationstungt).

Biler/arbejdsmaskiner:
✔ Alle biler med fast og lav præmie – også billig præmie på minibusser op til 17 pers.
✔ Arbejdsmaskiner – kan forsikres med fuld maskinkasko, tyveri og ansvar til lave attraktiv præmie.

Bestyrelsesansvar:
✔ Kr. 5.000.000 pr. forsikrings år.
✔ Kriminalitetsdækning/netbanksdækning kr. 1.000.000 pr. forsikrings år.

Erhvervsforsikring DANMARK Agentur tilbyder ved indgåelse af aftale følgende:
✔ Årligt forsikringsmøde med gennemgang af forsikringerne.
✔ Al skadeanmeldelse, skadebehandling og opfølgning varetages af Erhvervsforsikring DANMARK Agentur.
✔ Al løbende forsikringsbehov varetages af Erhvervsforsikring DANMARK Agentur.

Vi kommer gerne på jeres hospice og giver jer et gratis og uforpligtende tilbud og efterfølgende præsentation for forstander eller bestyrelse, hvis dette ønskes.

Kontakt Erhvervsforsikring DANMARK Agentur
– vi er sikre på, at vi har den bedste løsning til netop hospicerne i Danmark.