Golfklubber

Landets bedste totalløsning på forsikring til golfklubber. Alt på en police - nemt og enkelt

Golfklubber

Brancheaftale til golfklubber

Vores brancheaftale, der satte en ny standard for dækning og pris for sports- og idrætscentre samt svømmehaller i Danmark, er nu udvidet til også at omfatte golfklubber. Aftalen er landsdækkende og markedsleder med ca. 50 % af alle de selvejende sports- og idrætscentre i Danmark.

Brancheaftalen blev etableret for 8 år siden ved et fælles indkøb af forsikring for Halforum i Herning, som er en indkøbsforening for alle idrætscentrene i Herning Kommune.

Udover meget attraktive priser findes disse fordele i vores brancheaftale:
✔ All-Risk dækning – Udvidet pludselig skade.
✔ Hærværk på greens.
✔ 3. mands løsøre og golfudstyr i udlejede aflåse skabe/bokse.
✔ Ingen aldersafskrivning på rørskade og stikledninger.
✔ Svamp og insekt.
✔ Maskinkasko.
✔ Foreningernes løsøre i klubben kan meddækkes.
✔ Hjertestartere dækket ved simpelt tyveri (fra bygning eller i skab på bygning.)

Udover attraktive priser og vilkår har vi et servicekoncept, hvor vi årligt kontakter golfklubben enten via mail, telefonopkald eller fysisk møde. Vi sørger for anmeldelse/opfølgning på skader og al løbende forsikringsbehov herunder almene råd og vejledning, hvilket det gør det nemt og enkelt at være kunde i Erhvervsforsikring DANMARK Agentur.

Kontakt Erhvervsforsikring DANMARK Agentur
– og få en snak om hvilke behov og dækningssummer, som er relevant for netop jeres golfklub.