DM forsikringsaftale

Få en totalløsning på forsikringer til Danske Malermestre. Alt på en police - nemt og enkelt

DM forsikringsaftale

Brancheaftale til Danske Malermestre

Arbejdsskade og ansvar inkl. retshjælp og netbanksdækning med Danmarks mest attraktive dækning og pris til medlemmer af Danske Malermestre.

Indmelding/udmelding og årlig regulering af antal ansatte sker direkte via Danske Malermestre og betaling sker kvartårligvis via malerfirmaets kontingentopkrævning.

Skadebehandling sker dog via Erhvervsforsikring DANMARK Agentur, der administrerer hele Danske Malermestres forsikringsløsning og er ansvarlig forsikringsmægler i forhold til de forsikringsleverandører, der er valgt til Danske Malermestres forsikringsaftale.

Alle øvrige forsikringer erhvervsmæssigt og privat kan også laves i en attraktiv aftale for Danske Malermestres medlemmer. Disse leveres af Erhvervsforsikring DANMARK Agentur.

Øvrige forsikringer kan være:

  • Bygningsforsikringer – eget værksted/lager, udlejningsejendomme mv.
  • Løsøreforsikringer/driftstab
  • EDB-forsikring
  • Transportforsikring – dækning for kørselsskade og indbrud i bilerne
  • Biler
  • Arbejdsmaskiner – f.eks. trailer lifte, teleskoplæssere/lifte
  • Private forsikringer
  • Sundhedsforsikring til firmaets ansatte/privat
  • Andre forsikringsbehov – f.eks. både

Danske Malermestres kollektive ansvarsforsikring er Danmarks bedste dækning for en håndværksvirksomhed og indeholder følgende dækninger:
✔ Erhvervs-/produktansvar sum kr. 15.000.000 pr. forsikrings år
✔ Ingrediens/komponent skade og tabs dækning
✔ Behandling/bearbejdning UNDER og EFTER arbejdets udførelse
✔ Varetægtsdækning
✔ Løfteansvar for arbejdsmaskiner i brug
✔ Rådgiveransvar for egne entrepriser
✔ Hæftelsesansvar for underentreprenører
✔ Retshjælp – retslige tvister med kunder, leverandører, hovedentreprenør og lign.
✔ Netbankstyveridækning

Speciel behandling/bearbejdning, varetægtsdækning og løfteansvar ses oftest anvendt og her anføres et par eksempler:
✔ Ruder ridses under slibearbejde eller skade ved behandling/bearbejdning er meddækket
✔ Akustikloft overmales ved misforståelse af opgaven og loftets akustik ødelægges herved – behandling/bearbejdningsskade og er meddækket
✔ Malermester låner lift af anden lokal håndværksmester og laver skade på den. Det dækkes på varetægtsdækning
✔ Stilstående lift sat i funktion som arbejdsmaskine. Liftkurven rammer et vinduesparti der ødelægges, eller liftkurv svinges rundt efter endt arbejde og rammer bil. Det dækkes på løfteansvar
✔ Malerstænk på biler ved udendørs malerarbejde, hvor bilerne skal have ny lakbehandling/omlakering. Det dækkes på behandling/bearbejdning
✔ Overmaling eller malerstænk på persienner/gardiner der ødelægges. Det dækkes på behandling/bearbejdning
✔ Lift placeres i kundes indkørsel og pga. liftens vægt og manglende fokus på dette, ødelægges belægningen med deraf følgende udgift til omlægning af indkørslen. Det dækkes på Danske Malermestres kollektive ansvar.

Vi har ofte konstateret, at malerfirmaerne ikke har disse dækninger i nuværende forsikringsløsning og dermed ofte går glip af forsikringsdækning på disse type skader.

Alle ansvarsskader, retshjælpsskader, netbankstyveri, øvrige erhvervsmæssige og private forsikringer i Danske Malermestre anmeldes via Erhvervsforsikring DANMARK Agentur som også følger op på sagen i forhold til forsikringsselskabet.

Alle arbejdsskader i Danske Malermestre anmeldes af virksomheden via https://easy.ask.dk/easy/

Vejledning og hjælp til dette kan fås hos Erhvervsforsikring DANMARK Agentur.

 

Danske Malermestre Erhvervsforsikring DANMARK Agentur
Lisette Andersen – tlf. 32 63 03 70 Hans Buhl – tlf. 41 81 91 91
la@malermestre.dk buhl@eforsikring-danmark.dk