Daginstitutioner

Landets bedste totalløsning på forsikringer til private daginstitutioner. Alt på en police - nemt og enkelt

Daginstitutioner

Brancheaftale til private daginstitutioner

Skoleaftalen er lavet til alle former for private skoler og daginstitutioner herunder friskoler, efterskoler, højskoler og andre private skoler samt børnehaver og fritidshjem.

Aftalen henvender sig således udelukkende og målrettet til selvejende skoler og daginstitutioner. Vi har i dag et stort antal private skoler og daginstitutioner i vores skoleaftale og dermed et stort og solidt kendskab til deres forsikringsmæssige problematikker og håndtering af skader.

Aftalen er opstået ud fra en del skolers og daginstitutioners ønske om et godt alternativ til de muligheder, som skolerne og daginstitutioner i dag har via egne foreninger og i øvrigt kan opnå på forsikringsmarkedet.

Aftalen er målrettet på skolernes og daginstitutioners specielle forsikringsbehov, som nedenfor anført:

Bygningsforsikringer – specialdækninger:
✔ Fuld all-Risk dækning.
✔ Bygningsbrand/kasko altid til nyværdi.
✔ Hærværksdækning inkl. graffiti.
✔ Glas/sanitet automatisk medforsikret på alle bygninger – UDEN selvrisiko.
✔ Svamp/insekt forsikring.
✔ Rørskade/stikledninger – UDEN aldersafskrivning – erstattet af selvrisiko 15 % (Dog min. kr. 5.000)
✔ Skilte og lysstandere medforsikret.
✔ Vandspild ved rørskade medforsikret.
✔ Legepladsdækning – brand, storm, beskadigelse.
✔ Dækning for lejede affaldscontainere.
✔ Gratis entreprisedækning indtil kr. 750.000 pr. om/til/nybygning.
✔ Genhusning efter skade medforsikret.
✔ Huslejetab altid 24 mdr.

Løsøreforsikring:
✔ All-Risk dækning med fuld sum både på bygning og løsøre.
✔ Underforsikringsgaranti på 25 % af løsøresum pr. skole/daginstitution.
✔ Transportforsikring – 1 risikosum kr. 100.000 medforsikret.
✔ Køle/dybfrostdækning efter behov.
✔ EDB-forsikring – både stationært og bærebart IT på forsikringsstedet, under transport og på hjemmearbejdsplads.
✔ EDB-meromkostning – medforsikret, når EDB-forsikring er tegnet.
✔ Driftstab/meromkostning – altid som 1. risiko dækning.
✔ Driftstab/meromkostning altid 24 mdr.

Erhvervs-/produktansvar:
✔ Dækker skolens/daginstitutionens ansvar og subsidiært elevers ansvar, hvis eleven ingen ansvarsforsikring har selv.
✔ Retshjælp medforsikret.
✔ Farlig sport medforsikret – al farlig sport – ingen krav om forældreaccept.
✔ Søsportsdækning iht. søfartslovens krav om sum kr. 3.400.000 pr. sejldag/pr. deltager medforsikret.
✔ Støtteforeningers arbejde medforsikret.

Arbejdsskade:
✔ Alle skolens/daginstitutionens funktioner medforsikres med attraktiv præmie pr. person.
✔ Frivillig medhjælp medforsikres – hjælpere til arrangementer, støtteforenings arbejde mv.

Kollektiv ulykke:
✔ Til både elever og ansatte til attraktiv lav præmie pr. person.
✔ Invaliditet samt dødsdækning.
✔ Brilleskadedækning efter regning.
✔ Tandskadedækning efter regning.

Rejseforsikring:
✔ Målrettet rejseforsikring for ansatte og elever til skolens/daginstitutionens udlandsrejser.
✔ Lav præmie pr. rejsedag.

Løntabsforsikring:
✔ Forsikring til skolens/daginstitutionens ledelse, der ved konkurs ikke dækkes af Lønmodtagernes Garantifond.

Netbankstyveri:
✔ Få indestående på jeres konti dækket mod hackerangreb.

Bestyrelsesansvar:
✔ Kr. 5.000.000 inkl. kriminalitetsdækning.

Køretøjer:
✔ Biler altid med fastpræmie – alle biltyper og busser – fast selvrisiko kr. 5.294.
✔ Arbejdsmaskiner mv. – maskinkasko, ansvar og tyveri – dækning efter behov.

Psykologisk krisehjælp:
✔ Dækker psykologbehandlinger til elever/ansatte ved pludseligt opståede hændelser, hvor akut krisehjælp er nødvendig.
✔ Beredskabsplan for skoler/daginstitutioner, så man i ledelsen ved, hvordan man umiddelbart efter håndterer den svære hændelse.

Selvrisiko i aftalen:
✔ Generel selvrisiko på bygnings/løsøre kr. 5.000.
✔ Glas/sanitet – UDEN selvrisiko.

Ved samarbejde med Erhvervsforsikring DANMARK Agentur varetager vi følgende:
✔ Årligt møde og gennemgang af forsikringerne.
✔ Al skadeanmeldelse, skadebehandling og opfølgning af skader varetages af Erhvervsforsikring DANMARK Agentur.
✔ Al løbende forsikringsbehov og kontakt varetages af Erhvervsforsikring DANMARK Agentur.

Vi fremsender gerne reference fra anden daginstitution i ordningen, hvis dette ønskes inden et møde med os. Kontakt os derom og vi finder reference til daginstitutioner indenfor det segment din daginstitution arbejder i.

Kontakt Erhvervsforsikring DANMARK Agentur
– for et uforpligtende og gratis tilbud på jeres daginstitution. Vi kommer gerne og giver jer en gennemgang og en risikoanalyse, således at I får vurderet daginstitutionens forsikringsbehov med andre øjne.