Sådan er du beskyttet

Hvordan er mæglerlovgivningen sat sammen, og hvordan sikrer den dig?

Mæglerlovgivning

Som forsikringsmæglervirksomhed er vi underlagt LOFF – Lov om forsikringsformidling – kort fortalt betyder det at vi som forsikringsmægler er kundens mand og repræsenterer kun kunden og dermed er uvildig i valg af forsikringsselskab, din sikkerhed for det rigtige valg.

For at udøve forsikringsmægling skal virksomheden være godkendt af finanstilsynet. Dette gælder tillige de ansatte forsikringsmæglere i den pågældende virksomhed. En forsikringsmægler kan have tilknyttet forsikringsmæglerassistenter.

Forsikringsmægler Danmark er godkendt af finanstilsynet.