Det er nemt, at få et tilbud på sine forsikringer

Hvordan arbejder en mægler. Læs hvordan det fungerer her.

Hvordan fungerer en mægler

Vi starter med at gennemgå virksomhedens forsikringsbehov, herunder holdninger til dækning og selvrisiko. På baggrund af dette udarbejder vi en forsikringspolitik. Forsikringspolitikken danner grundlag for det fremtidige samarbejde. Denne forsikringspolitik benyttes til det udbudsmateriale vi fremsender til forsikringsselskaberne for indhentning af tilbud.

Når vi modtager tilbud fra de spurgte forsikringsselskaber, gennemgår vi disse og laver en sammenligningsrapport, hvor dækninger og priser sammenlignes og holdes op i mod nuværende løsning.

Hvor ofte forsikringerne bringes i udbud aftales med kunden. Typisk sker det hver 3. år. Det sikrer en skarp pris og en optimal dækning.
Vi kontrollerer alle regninger og policer inden de sendes videre til kunden.
Når skaden sker – står vi for at anmelde skaden, herunder opfølgning og forhandling omkring erstatningen, det sikrer kunden den rigtige erstatning.

Hvad koster det:

Vores udgangspunkt er ingenting i forhold til din nuværende forsikringsløsning.

Vederlaget er afhængigt af virksomhedens kompleksitet og forsikringsbehov.
Vi ender oftest med, at vores vederlag er mindre end den nedsættelse i præmien, vi kan skaffe din virksomhed, således at vi ikke bliver en ekstra omkostning.
Udover nedsat præmie opnår du sparede administrationsomkostninger og sikkerheden for, at du har den optimale løsning og dækning i forhold til forsikringsmarkedets altid skiftende muligheder.